PSD2

Zapraszamy do współpracy startupy i firmy z dziedziny IT

Czym jest PSD2?

Dyrektywa PSD 2 (Payment Services Directive 2) uchwalona przez Parlament Europejski w 2015r. wchodzi w Polsce w życie od stycznia 2018. Do tego czasu europejskie (w tym polskie) banki muszą przystosować swoje systemy do nowych przepisów.

 Wprowadzają one zupełnie nowe możliwości dla startupów które do tej pory dostępne były tylko w USA – ojczyźnie startupów fintechowych. Tak zwane podmioty trzecie (TTP – Third Party Providers) uzyskają od banków API które umożliwi:

•dostęp do informacji o rachunku (account information service, AIS) – stanu i historii kont w nawet z kilku banków naraz.
•inicjowanie płatności (payment initiation service, PIS) – użytkownik za pośrednictwem podmiotu TTP z jednego miejsca inicjować płatności z różnych banków.
•wydawanie instrumentów płatniczych opartych o kartę (PIIS) – instrumenty wydane przez TPP na podstawie tej usługi będzie można połączyć z dowolnym rachunkiem płatniczym w banku;

PSD2 a bezpieczeństwo

Przy uchwalaniu PSD2 zarówno Parlamentowi Europejskiemu jak i Komisji Europejskiej przyświecała idea aby wszystkie usługi płatnicze oferowane drogą elektroniczną były wykonywane bezpiecznie i z użyciem technologii będących w stanie zagwarantować bezpieczne uwierzytelnianie użytkownika. Oznacza to, że w celu finalizacji transakcji niezbędne będzie pokonanie dwóch różnych zabezpieczeń odnoszących się do kategorii:

•wiedzy – np. hasła
•posiadania – np. telefon, token
•cech biometrycznych – np. odcisk palca, wzór tęczówki oka, układ żył w dłoni

 Na tym gruncie otwiera się miejsce na innowacyjność i nowe pomysły. Zapraszamy do współpracy startupy zajmujące się IT, finansami oraz bezpieczeństwem i biometrią.

 Poszukujemy firm oferujących rozwiązania wykorzystujące nową sytuację prawną. Interesują nas modele, które w najlepszy sposób potrafią wykorzystać udostępnione funkcjonalności w zakresie AIS, PIS i PIIS, lub dostarczają narzędzia zapewniające wymagany stopień bezpieczeństwa.

Usprawniacie życie klienta lub firmy? Pomagacie klientom lepiej zarządzać ich finansami, dostarczacie unikalne doświadczenia, rozwiązujecie codzienne problemy, zaspokajacie potrzeby związane z płatnościami w różnych dziedzinach życia?

Płatność rachunków, przelewy do znajomych, dzielenie wydatków, zbiórka środków, zarządzanie domowym budżetem, płatności w e-commerce oraz m-commerce, kredytowanie płatności, przelewy międzynarodowe - tematy związane z płatnościami to Wasza działka?

Zatem zapraszamy do kontaktu!

Nowe rozwiązania, nowe technologie, a wraz z nimi nowe możliwości!
Możliwość pokazania swojego pomysłu / biznesu potencjalnemu klientowi - Bankowi
Możliwość uzyskania informacji zwrotnej od biznesu - identyfikacja ryzyk, wątpliwości co do samego pomysłu lub modelu biznesowego, wskazanie ewentualnych przeszkód prawnych etc.
Możliwość uruchomienia z Bankiem PoC (Proof of Concept), w celu weryfikacji rozwiązania z klientami / pracownikami Banku
Możliwość realizacji projektu
Możliwość międzynarodowej współpracy z Grupą Santander oraz Santander InnoVentures w przypadku sukcesu biznesowego
Zgłoś swoje rozwiązanie
Przesłany projekt powinien zawierać:
  • Krótki opis wraz z nazwą
  • Opis korzyści dla banku
  • Zakres funkcjonalności, przykłady użycia
  • Wizualizacja projektu (opcjonalnie)
Aby zgłosić się do wyzwania musisz być zalogowany oraz posiadać zarejestrowany startup.

Zaloguj się